Prietenii Predania
0

GDPR

Acest site aparține și este administrat de Asociația Predania cu sediul în Bucureşti, Număr înregistrare Judecatorie 9057/211/2010, cod fiscal nr. 26954049 , denumită în continuare Asociația Predania.

Asociația Predania se angajează să protejeze confidențialitatea clienților și utilizatorilor noștri și se străduiește să ofere o experiență sigură pentru utilizatori. Această notificare de confidențialitate descrie modul în care colectăm și folosim datele personale colectate prin intermediul site-ului.

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din această notificare de confidențialitate. Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică, vă puteți exprima opinia printr-un mail la editura@predania.ro.

Informațiile colectate pe site-urile și aplicațiile noastre sunt stocate în Uniunea Europeana si sunt supuse Regulamentului 679/2016.

Informațiile pe care le colectăm

1. Colectăm informații despre dvs. atunci când accesați site-ul nostru www.prietenii.predania.ro prin intermediul identificatorilor online ( cookie-uri) și IP.

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, ID dispozitiv (notificari și identificare), timestamp, cerere/acţiune.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei. De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în Politica de cookie-uri.

2. Colectăm informații despre dvs. atunci când vă deschideți cont în platforma noastră - nume, prenume, e-mail, telefon.

Folosim aceste informații pentru a va facilita accesul la produsele din platforma noastră. Temeiul prelucrării este interesul dvs. legitim de a avea acces la produsele din site într-o manieră cât mai ușoară. Datele sunt păstrate până când dvs. decideți să vă închideți contul.

3. Colectăm informații despre dvs. atunci când cumpărați produse din magazinul nostru online - nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare.

Folosim aceste informații despre dvs. pentru toate activitățile legate de procesarea, transmiterea, livrarea comenzilor din magazinul nostru online. Datele de livrare sunt în general partajate cu firmele de curierat care transportă produsele comandate de dvs. De asemenea datele sunt folosite și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ( emitere factură, storno, retur etc). Temeiul legal al prelucrării datelor în contextul comenzii este contractul electronic dintre părți, pe care îl poți citi în secțiunea Termeni și condiții. Pentru emiterea facturilor temeiul prelucrării este obligația legală.

4. Colectăm informații despre dvs. atunci când vă abonați la newsletter-ul nostru.

Atunci când vă abonaţi să primiţi newsletter-ul nostru de noutăți, promoții, discount-uri etc. vom prelucra adresa de e-mail în acest scop. Temeiul legal al prelucrării este consimţământul dumneavoastră. Ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, atât în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne separat. Atunci când vă dezabonaţi, comunicarea newsletter-ului încetează. Adresa de e-mail va fi partajată cu furnizorul soluţiei de trimitere a newsletter-ului.

Nu vom împărtăși niciodată, nu vom vinde sau nu vom furniza în alt mod datele dumneavoastră personale colectate de noi către terțe părți în scopuri de marketing.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Informațiile dvs. vor fi utilizate pentru:

 

  • pentru prelucrarea și livrarea comenzilor din site
  • soluționarea problemelor legate de comandă
  • returnarea produselor și rambursarea contravalorii
  • servicii de suport clienți
  • pentru transmiterea de mesaje de marketing
  • pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
  • apărarea intereselor legitime ale Asociației Predania

 

Cine poate avea acces la informațiile dvs.

Informațiile dvs. pot fi împărtășite cu companii terțe ce au statut de furnizor al companiei noastre.

Asociația Predania poate uneori să fie obligat să vă dezvăluie informațiile dvs. unor terțe părți externe, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și / sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.

Vom împărtăși, de asemenea, informațiile dvs. personale cu terțe părți dacă avem consimțământul dumneavoastră sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței Asociației Predania a utilizatorilor, a altor candidați, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.

Cum împărtășim informații cu terți?

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar în scopurile și acelor terțe părți descrise mai jos. Asociația Predania va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare.

Furnizorii de servicii externi

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-ați dat consimțământul explicit. Putem, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către curieri, agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externe ai Asociației Predania sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Organismele publice

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Asociația Predania va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastră privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru conturile de pe platforma noastră vom păstra datele atâta timp cât există contul.

Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară.

În cazul comenzilor din site-ul nostru, datele d-voastră vor fi păstrate 10 ani conform Codului fiscal din România.

Datele din browser si cookie-uri vor fi păstrate 12 luni de la sesiune.

Sunt în siguranță datele dvs. colectate și prelucrate de Asociația Predania?

Avem măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm.

Rețineți însă că, din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură.

Dacă aveți bănuiala că confidențialitatea datelor dvs. a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați imediat la e-mail editura@predania.ro.

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Asociația Predania vă va respecta drepturile și va avea în vedere interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal - care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru - exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.

Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.

Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.

Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară

în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

Dreptul de opoziție: Ați putea obiecta - în orice moment - la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.

Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor. Date de contact:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să rețineți:

Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.

Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră.

În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.

Exercitarea drepturilor dvs legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor în scris sau sub formă de text, scriind un e-mail la editura@predania.ro.

Notă de final

Ne bucurăm că ați parcurs politica noastră de confidențialitate. Am proiectat-o cu ajutorul celor de la Decalex.ro pentru a fi cât mai transparentă, mai utilă și mai interesantă și ne-ar plăcea să ne trimiteți feedback-ul dvs. despre cum am putea să o îmbunătățim.

Vă rugăm să consultați periodic acest document, deoarece vom posta orice schimbări sau update-uri pe această pagină. Schimbările semnificative vor fi, desigur, notificare prin e-mail.

Predania Armatolii - Luptatorii aromani uitati Randuiala Proiect Avdhela Manastirea Baia de Arama 1917 Independenta Pindului
Copyright © 2020 Editura Predania. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel