Prietenii Predania
0

Văzător de taine și văzător de Dumnezeu Viața Sfântului Nicolae Velimirovici - Noul Gură de Aur

--50%
Înapoi

Descriere

Avem în față o carte despre un teolog, un slujitor, un misionar, un scriitor, un poet, un apostol, un sfânt, un om al dialogului: această carte este despre Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei și Jicei, care, alături de multe alte atribute ale sale, poate fi socotit, pe bună dreptate, unul dintre Luminătorii Americii.

Interesul reînnoit pentru acest om și pentru operele sale a dus la materializarea acestei cărți pentru cititorii de limbă română care doresc să facă cunoștință cu această personalitate uriașă.
Textele adunate oferă o viziune amplă asupra vieții sale, prezintă mărturii importante despre personalitatea sa și oferă o perspectivă esențială asupra teologiei sale. Autorii pătrund în adâncurile gândirii sale cu o precizie remarcabilă și, de asemenea, îi elucidează acțiunile.

Privindu-i în întregime opera, fapta și nevoința, îl vom vedea pe Vlădica Nicolae ca pe o personalitate cu nenumărate și minunate virtuți: predicator cu gură de aur și poet dulce-glăsuitor; înțelept văzător al tainelor și teolog văzător de Dumnezeu; tâlcuitor al Cuvântului lui Dumnezeu insuflat de Dumnezeu și pătrunzător al dramei cosmo-istorice dumnezeiesc-omenești; făcător de minuni plin de dragoste și slujitor minunat al tainelor; învățător, întocmai cu apostolii, al căii care duce la Viață și jertfelnic iubitor de neam; fratele fiecărei zidiri și atotmilostiv Atot-om...

 

Autor:
Traducere: Cristian Imbrea1650lei 3000leiFormat: 13 x 20 cmVezi format PDFNr. pagini: 272

Recenzii

Cristian Imbrea

Cu volumul de față, vistieria scrierilor creștine în limba română se îmbogățește cu prețioase pagini. Pagini despre Noul Gură de Aur, teolog, om politic și misionar, scriitor și poet, apostol și sfânt: Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcop al Ohridei și Jicei.

Cu atât mai mult ne bucurăm de această cărămidă pusă la temelia zidului de apărare împotriva necredinței, aflând că Episcopul Nicolae este cel mai tradus autor sârb în limba română, „limba cea bogată și plăcut sunătoare românească,” după cum chiar el se exprima atât de frumos în scrisoarea sa către publicul românesc la întâia ediția a lucrării Gânduri despre bine și rău, prima sa lucrare
tradusă în limba română.

Lucrarea pe care urmează să o citiți este un florilegiu de texte, aparținând mai multor scriitori, teologi și gânditori care l-au cunoscut pe „Vlădica,” texte care înlesnesc o privire generală de mare amplitudine asupra vieții sale, prezintă mărturii importante despre personalitatea sa și permit o analiză amănunțită a gândirii și viziunii sale teologice și duhovnicești.

Autorii textelor adunate în volumul de față încearcă să pătrundă în profunzimea gândirii sale cu o precizie remarcabilă și să facă lumină asupra lucrării sale. Din mărturiile celor ce l-au cunoscut, studiat și analizat, reiese în chip limpede că apariția Sfântului Nicolae Velimirovici pe scena creștinătății marchează o eră de schimbări profunde în interiorul paradigmei ecleziastice și teologice, ca urmare a lucrării sale duhovnicești și a vederilor sale teologice.

Episcopul Nicolae Velimirovici a lăsat posterității o moștenire teologică fără egal, care depășește cu mult cadrul în care a fost percepută în epoca sa. Tot ce s-a întâmplat cu Serbia după moartea lui Nicolae, în a doua jumătate și la sfârșitul secolului al XX-lea, a dus la apariția unei conștientizări contemporane și complexe a Ortodoxiei, venită după o perioadă dureroasă de „sclavie babiloniană” cu toate repercusiunile ei, și impactul subjugării conștientizării Ortodoxiei asupra „desecularizării” apusene este de netăgăduit.

Gândirea, lucrarea și viziunea teologică a Sfântului Nicolae au fost poate cel mai bine exprimate de Arhimandritul Iustin Pârvu de la Mănăstirea Sfinții Arhangheli – Petru Vodă: „După părerea mea, Sfântul Nicolae Velimirovici este ultimul mare proroc al creștinătății
și dacă noi nu vom da ascultare sfaturilor și avertismentelor
sale, vom avea soarta pe care o are poporul sârb, în această fărâmițare în care se află acum. Pentru că ceea ce spune acest sfânt poporului sârb este valabil pentru toate popoarele ortodoxe. Atunci când nu se mai mărturisește credința și nu este cine să apere valorile credinței, acea credință este moartă, după cum moartă va fi și soarta acelui popor.”

Iar pentru că imaginea și sunetul sunt alte forme de exprimare lăsate nouă de Dumnezeu pe lângă cuvânt, cititorul acestui volum are și posibilitatea de urmări un film documentar despre Sfântul Nicolae al Serbiei pe care îl puteți descărca de la adresa: https://prietenii-predania.ro/sfantul-nicolae-al-serbiei

×
Predania Armatolii - Luptatorii aromani uitati Randuiala Proiect Avdhela Manastirea Baia de Arama 1917 Independenta Pindului
Copyright © 2020 Editura Predania. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel